SchalmSingers

SchalmSingers logo

Rabo clubkas campagne 2019

Westwoud, maart 2019

Info Rabobank Clubkas Campagne:

Wat is het?

 • De Rabobank Clubkas vervangt de Rabobank fietstocht
 • Rabobank stelt dit jaar 2019 maximaal € 350.000,- beschikbaar aan clubs, verenigingen, stichtingen etc. binnen de regio West Friesland.

Voorwaarden voor deelname:

 • Clubs/verenigingen moeten een doel opgeven aan Rabobank als ze in aanmerking willen komen voor sponsoring. Voorbeelden: nieuwe kleding, organiseren koorfeest voor het dorp, nieuwe instrumenten, etc. etc.
 • Uitsluitend leden van de Rabobank kunnen hun stemmen uitbrengen op de club/vereniging.
 • Om te mogen stemmen moet je dus lid zijn van de Rabobank
 • Als je klant bent bij de Rabobank dmv bankrekening, dan ben je nog niet automatisch lid
 • Lid worden kan wel heel eenvoudig door je via internet of aan het loket bij de Rabobank aan te melden
 • Als je het blad “Dichterbij” van de Rabobank thuis krijgt ben je al lid!
 • De mogelijkheid is er bij meer geldig uitgebrachte stemmen een hoger bedrag te verkrijgen
 • Ieder lid krijgt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen per club/vereniging mogen worden gegeven, dus vooral 2 stemmen geven aan de Vereniging SchalmSmart/Koor SchalmSingers!
 • Er is ook nog een originaliteitsprijs beschikbaar van € 250,- voor de club of vereniging die de leukste promotie activiteit heeft (indienen via communicatie.wf@rabobank.nl).

Planning:

 • Clubs en verenigingen moeten zich inschrijven bij de Rabobank vóór 31 maart 2019. Het bestuur heeft dit inmiddels geregeld en is ingeschreven.
 • Als je nog geen lid bent, dan graag aanmelden vóór 1 april 2019 !!
 • Op 23 april ontvangen alle leden van de Rabobank per post en mail hun persoonlijke stemcode.
 • De stemperiode is van 23 april en met 14 mei 2019! Je kunt uitsluitend online/digitaal  stemmen !
 • In het geval je niet online kan stemmen, dan dit graag melden bij het bestuur. Deze zal dit dan dmv een eigen computer je stem(men) uitbrengen.
 • In juni wordt de einduitslag bekend gemaakt van de toegewezen sponsorbedragen

Wat vraagt het bestuur van jullie?

 • Even checken of je al lid bent van de Rabobank
 • Zo niet: graag aanmelden vóór 1 april aanstaande!
 • Stemmen winnen door Vereniging SchalmSmart/Koor SchalmSingers te promoten bij jullie kennissen, familie, op het werk, in de buurt enzovoorts.

Want: hoe meer stemmen, hoe meer sponsorgeld !

 • Er is promotie materiaal beschikbaar, even vragen aan het bestuur of digitaal opvragen bij Rabobank.
 • In de gaten houden dat je tussen 23 april en 15 mei 2019 je stem uitbrengt. Het bestuur zal jullie regelmatig hierop attenderen via de mail en tijdens de repetities/optredens.
 • Uiteraard: allemaal 2 stemmen uitbrengen op Vereniging SchalmSmart / Koor SchalmSingers.

Informatie

Het bestuur.