SchalmSingers

SchalmSingers logo

Nieuwsbrieven

Wij gaan de koorrepetitieavonden oppakken met ingang van 16 september 2020.

Coronamaatregelen, oefenavonden

Beste allen,

Het nieuwe jaar 2020 is ingezet !!  Wij willen jullie graag al het goede toewensen in dit nieuwe jaar!
Ook speciaal naar onze leden die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met omstandigheden die hun persoonlijk raken, wij wensen hen vooral veel sterkte en goede gezondheid toe.

Beste allen,

  ‘T Is Weer Voor-bij(na) Die Mooie Zomer

https://www.youtube.com/watch?v=23ORU2CZ5K4)

Om jullie alvast in de sfeer te brengen van het nieuwe zangseizoen 2019 – 2020, na deze warme zomermaanden, een wel heel toepasselijk nummer van Gerard Cox !!