SchalmSingers

SchalmSingers logo

Het koor SchalmSingers

Dit Westwoudse koor is in 2004 opgericht als smartlappenkoor SchalmSmart. Het koor heeft ongeveer 40 leden.
Inmiddels hebben we de smartlappen grotendeels verlaten en richten wij ons op gezellig Nederlands repertoire. Dit proberen wij vaak twee- of zelfs driestemmig te zingen.
Bij een aantal liederen treedt een van onze leden als solist op.
De oefenavonden zijn in het Dorpshuis ‘De Schalm‘ in Westwoud op de woensdagavond in de even weken.
Iedereen die graag wil zingen is welkom bij ons koor.
De muzikale begeleiding bestaat in elk geval uit een gitaar en een accordeon. Ook andere instrumenten zijn geschikt, zoals b.v. de dwarsfluit.
Wij treden op in verzorgingscentra, bij verenigingen, bij festiviteiten en in ons dorpshuis De Schalm.

De Schalm
Wagenaar Koeltechniek
De Boer Rijtuigen & Trouwservice